Neidio i'r cynnwys

Welsh Centre for Printing and Coating

Chwilio'r wefan
Dewislen

Themâu Ymchwil Presennol

Ein cenhadaeth yw defnyddio dealltwriaeth sylfaenol o brosesau argraffu a chaenu i wella prosesau presennol a datblygu cymwysiadau newydd.

Mae’r ymchwil oddi mewn i’r Ganolfan wedi’i rhannu’n bennaf rhwng tair thema (Argraffu Swyddogaethol, Argraffu 3D, a Graffeg a Phecynnu). Mae i bob un o’r tair thema hon ei meysydd ymchwil ei hun ond mae meysydd sylweddol sydd hefyd yn gorgyffwrdd rhwng y gwahanol themâu. Un o’n prif feysydd ymchwil yw argraffu cymwysiadau biofeddygol, sy’n cyd-fynd â themâu argraffu swyddogaethol ac argraffu 3D.

Argraffu

Swyddogaethol

Argraffu 3D

Graffeg a

Phecynnu

Synwyryddion Biofeddygol    
Dyfeisiau Meddygol    
Bio-sgaffaldau a Pheirianneg Meinwe
Trawsddygiaduron  
Diogelwch    
Integreiddio Cydrannau Electronig    
Cylchedau wedi’u Hargraffu  
Datblygu Deunyddiau Crai      
Datblygu Peiriannau      
Ymchwil Sylfaenol