Neidio i'r cynnwys

Welsh Centre for Printing and Coating

Chwilio'r wefan
Dewislen


Flexible Printed Electronic Emissive Display Technology

Mae technoleg LED organig wedi symud ymlaen yn sylweddol yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a’i phrif farchnad yw sgriniau picseli teledu a ffôn symudol. Ond mae technoleg arall hefyd yn magu stêm fel dull a allai fod yn rhatach – ffosfforau anorganig.

Caiff ffosfforau anorganig eu gyrru gan ddefnyddio dull chwistrellu gwefr anuniongyrchol yn hytrach na chyswllt (cylched confensiynol) uniongyrchol. Mae’r ffosfforau yn rhatach, ac wedi’u gwneud o ddeunyddiau symlach, helaethach. Maent hefyd yn ymdopi’n well â ffactorau amgylcheddol fel gwlybaniaeth a fyddai’n amharu ar berfformiad ar ffosffor OLED.

Er hyn, mae sawl her yn codi wrth ddefnyddio ffosfforau anorganig. Y gyntaf yw’r diffyg presennol o ffosffor coch perfformiad uchel a fydd yn gweithio yn yr un amodau a’r rhai glas a gwyrdd. Yr ail yw gwella effeithlonrwydd allyriadau er mwyn lleihau’r foltedd gyrru sydd ei angen. Yn y pen draw, mae hyn yn lleihau’r ymyriant a gynhyrchir.