Neidio i'r cynnwys

Welsh Centre for Printing and Coating

Chwilio'r wefan
Dewislen

Professor Davide Deganello

E-bost: 

Mae Professor Davide Deganello yn Athro Cysylltiol yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe.

Mae wedi’i leoli o fewn WCPC ac mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar weithgynhyrchu uwch trwy argraffu gweithredol a phrosesu ychwanegion ar gyfer storio ynni, cymwysiadau electronig a biofeddygol; yn ogystal ag astudio rheoleg hylifau cymhleth gwaelodol.

Ar hyn o bryd mae Davide yn PI ar gyfer dyfarniad Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (£450,000) am storio ynni ar raddfa fawr (EP/N013727/1). Mae prosiectau diweddar eraill yn cynnwys grant cyntaf Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol ar ansefydlogrwydd wynebol mewn argraffu rholyn i rolyn (EP/M008827/1, 2016), prosiect Pathfinder a ariannwyd gan CimLAE Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol ar drosglwyddiad ymlaen a achoswyd gan laserau (SIMLIFT, 2017).

Yn ddiweddar cymerodd Davide ran fel ymchwilydd i brosiect HaRFest (2016) sef prosiect Innovate UK cydweithredol a gyd-ariennir mewn cydweithrediad â PragmatIC, CPI, Prifysgol Caergrawnt, CimLAE, a’r nod oedd ymchwilio cynhyrchiad modiwlau cynaeafu ynni graddfa fawr.

Fel ymchwilydd, hefyd enwyd Davide mewn dros 10 o brosiectau gan gynnwys prosiect a ariannwyd gan NIHR ar gyfer dyfeisiau diagnostig argraffedig ar gyfer sytomegalofirws dynol mewn babis newydd-anedig. Mae ymchwil Davide wedi arwain at greu patentau a chyhoeddi nifer o gyhoeddiadau mewn cyfnodolion rhyngwladol blaenllaw.