Neidio i'r cynnwys

Welsh Centre for Printing and Coating

Chwilio'r wefan
Dewislen

Haydale Ltd yn ariannu Cadair Athrawol newydd mewn Uwch-weithgynhyrchu drwy Argraffu

Mae cwmni Haydale Ltd, sy’n seiliedig yn Sir Gaerfyrddin, wedi ariannu Cadair Athrawol newydd yng Nghanolfan Argraffu a Chaenu Cymru, Prifysgol Abertawe.

Penodwyd yr Athro Tim Claypole MBE, sylfaenydd a Chyfarwyddwr Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru, sy’n seiliedig yng Ngholeg Peirianneg y Brifysgol yng Nghampws y Bae,  i Gadair dan Nawdd Haydale mewn Uwch-weithgynhyrchu drwy Argraffu. Cychwynnodd yr Athro Claypole yn y swydd ar 1af Gorffennaf 2016.

Mae Haydale Ltd, sydd wedi’i leoli mewn cyfleuster pwrpasol ym Mharc Hendre, Rhydaman, yn canolbwyntio ar alluogi technoleg ar gyfer masnacheiddio graffen a nano-ddeunyddiau eraill, mewn meysydd fel inciau, synwyryddion, argraffu 3D, storio ynni, cyfansoddion, paentiau, a chaenau.

‌Mae eisoes gan ‌Haydale gysylltiadau â Chanolfan Argraffu a Chaenu Cymru a bydd penodi Cadair Athrawol yn rhoi i Haydale allu gwasanaeth inc a chaenu penodol, i gynorthwyo’r cwmni i ddatblygu a masnacheiddio eu hinciau ynghyd â gwaith ymchwil, fformiwleiddio a rheoleg.

Bydd Coleg Peirianneg y Brifysgol hefyd yn penodi Athro newydd i ddarparu gallu arweinyddiaeth ychwanegol ym maes caenu swyddogaethol, fel rhan o’r cytundeb newydd â Haydale.

Dywedodd Ray Gibbs, Prif Weithredwr Haydale Ltd:

“Rwy’n falch ein bod ni’n noddi’r Gadair hon, sy’n gam naturiol ymlaen i’n perthynas bresennol â Chanolfan Argraffu a Chaenu Cymru. Rydym eisoes wedi cael canlyniadau da gyda’n hinciau sy’n seiliedig ar graffen ac agweddau sy’n deillio o hynny fel y cais a gyflwynwyd am batent ar synhwyrydd pwysedd.

Bydd y penodiad hwn yn ein cynorthwyo i fasnacheiddio ein hinciau dargludol sydd wedi’u cyfoethogi â graffen, gan fod Tim yn adnabyddus yn fyd-eang ym myd inc, argraffu a chaenu.”

Meddai’r Athro Tim Claypole (yn y llun), deiliad y Gadair dan Nawdd Haydale mewn Uwch-weithgynhyrchu drwy Argraffu:

“Mae Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru yn canolbwyntio ar gydweithio â diwydiant. Mae’r datblygiad hwn yn cryfhau ein perthynas â Haydale, sydd wedi’i datblygu dros flynyddoedd lawer.

Mae’r Gadair newydd hon yn atgyfnerthu ein safle fel Canolfan Uwch-weithgynhyrchu drwy Argraffu sydd ar flaen y gad yn fyd-eang, gan gydweithio â chwmnïau blaenllaw ym maes technoleg.

Bydd y cydweithio hwn yn arwain at greu rhagor o gynnyrch arloesol, a manteision economaidd gan gynnwys swyddi sy’n talu’n dda.

Mae ein perthynas â Haydale yn helpu’r Ganolfan i ymgysylltu â diwydiant ledled y byd, yn arbennig yn Asia a De America, yn ogystal ag yn Ewrop.”

‌Meddai’r Athro Steve Brown, Pennaeth y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe:

“Mae’r berthynas newydd hon rhwng Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru, y Coleg Peirianneg a Haydale Ltd yn enghraifft arbennig o sut gall academia a diwydiant gydweithio i yrru arloesedd, twf economaidd ac entrepreneuriaeth yn y rhanbarth a thu hwnt – a dyma’n union pam y cafodd Campws newydd y Bae, sy’n adnabyddus fel un o brosiectau blaenllaw Ewrop ym maes economi gwybodaeth, ei ddatblygu a’i gynorthwyo.

Bydd yr arbenigedd o safon byd-eang ym maes Peirianneg sydd ar gael yn Abertawe yn cynnig gwell gallu ac arbenigedd ymchwil i Haydale, er mwyn cynorthwyo’r cwmni i ddatblygu cynnyrch masnachol yn gyflym – cynnyrch sy’n defnyddio graffen a nano-ddeunyddiau carbon. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at y canlyniadau llwyddiannus a ddaw o’r berthynas newydd hon yn y dyfodol agos.”

Scroll Up