Neidio i'r cynnwys

Welsh Centre for Printing and Coating

Chwilio'r wefan
Dewislen

Uwchsgilio Eich Gweithlu

Cewch ddewis o blith nifer o raglenni ôl-raddedig neu ddatblygu cwrs byr pwrpasol sydd wedi’i deilwra at eich anghenion penodol chi.

Gwybod mwy

Manteisio ar ein Harbenigedd

Cewch fanteisio ar ein harbenigedd sydd ar flaen y gad yn fyd-eang, ynghyd â chyfleusterau o’r radd flaenaf, i helpu i ddatrys eich heriau argraffu a chaenu.

Gwybod mwy

Ein Hymchwil

Mae gennym arbenigedd ym mhob agwedd ar argraffu a chaenu, ac dyma un o ganolfannau mwyaf blaenllaw y byd o ran ymchwil a datblygu ym maes prosesau argraffu a chaenu.

Gwybod mwy

Newyddion a Digwyddiadau

N

Bu Brobygrafiska, Prifysgol Abertawe, Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru, icmPrint, Sweflex ac FTA Europe yn cynnal dosbarth meistr rhyngwladol rhwng 10 a 13 Mehefin yn Brobygrafiska yn Sunne. Mae’r dosbarth meistr ar gyfer artistiaid graffig profiadol yn gyfle i’r cyfranogwyr ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau i’w galluogi i fanteisio i’r eithaf ar y dull argraffu hyblyg […]

Darganfod mwy
D

9th - 13th July 2018

Dyddiadau: 9 – 13 Gorffennaf 2018 Lleoliad: Campws Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Twyni Crymlyn, Abertawe SA1 8EN. Ystafell B001, Adeilad Canolog Peirianneg. Mae’r cwrs hwn yn dwyn siaradwyr academaidd blaenllaw o Ewrop a Diwydiant ynghyd i roi cyflwyniad i electroneg argraffedig. Cynhelir yr ysgol haf ar Gampws godidog 65 erw newydd y Bae. Lleolir […]

Darganfod mwy
N

Professor

Darganfod mwy