Neidio i'r cynnwys

Welsh Centre for Printing and Coating

Chwilio'r wefan
Dewislen

Cambrian Printers

Cambrian Printers

Mae Cambrian Printers yn fusnes Argraffu Lliw sydd wedi’i berchen gan deulu ac fe’i leolir yn Aberystwyth.

 

 


Y gofyniad

I ymchwilio lefelau Cyfansoddion Organig Anweddol (VOC) yn aer y ffatri argraffu. Gwerthuswyd effaith newidiadau mewn dulliau cynhyrchu, amnewid ac adleoli cyfarpar yn ogystal â chyfleusterau echdynnu.


Yr ateb

Gweithiodd Cambrian Printers Cyf gyda WCPC ar y fframwaith ar gyfer y prosiect DIPLE a ariannwyd gan ERDF.

Cynhaliwyd y prosiect dros gyfnod o amser wrth i newidiadau gael eu gwneud i’r broses gynhyrchu.

I asesu’r effaith y cafodd y newidiadau ar lefelau VOC yn yr aer casglwyd samplau o leoliadau strategol yn y ffatri.

Cafodd y samplau eu gwerthuso gan ddefnyddio GCMS ac adroddwyd ar y canlyniadau.


Manteision y dull hwn

Roedd modd i Cambrian Printers wneud newidiadau yn eu ffatri a ostyngodd y lefelau VOC gan wella’r amgylchedd gwaith tra’n lleihau allyriadau.

Roedd y cwmni yn fwy gwybodus ynghylch ffynhonnell VOC a sut i leihau eu lefelau.

 


Beth ddywedodd ein cleientiaid

“Mae adnoddau WCPC yn mynd y tu hwnt i’r hyn y gallwn ei gyflawni ein hunain. Maent yn gymorth credadwy ac annibynnol yn wyneb cyflenwyr technoleg gymhleth rhyngwladol sy’n datgan ‘nid fy mhroblem i’ yw rhywbeth. Mae eu hadroddiadau’n rhoi llawer o fanylder ond ceir casgliadau clir i alluogi gweithredu ymarferol hyderus.

Mae eu gwybodaeth yn ddilys ar gyfer cynorthwyo’r broses o wneud penderfyniadau gan reolwyr ac yn ddealladwy i’n gweithwyr ac mae wedi cynorthwyo â newid agweddau ac arferion er gwell.

Yn ogystal mae eu hamser ymateb cyflym yn bwysig. Mae WCPC wedi ein cynorthwyo i leihau gwastraff argraffu costus a’i ynni cyfatebol. Mae eu profion VOC a’u hasesiadau sain wedi caniatáu i ni ddeall y risgiau hyn yn well a gwneud gwelliannau i’w cadw i’r isafswm.


Cwmni Deillio Meddygol

Defnyddiwyd yr arbenigedd a dderbyniwyd trwy brofion aer y ffatri mewn astudiaeth o ddiagnosis COPD gan broffilio VOC anadliadau (200+ o oddrychau) gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda.