Neidio i'r cynnwys

Welsh Centre for Printing and Coating

Chwilio'r wefan
Dewislen

GWYDDONIAETH YN CEFNOGI DIWYDIANT

Cynhadledd Flynyddol Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru

6ed a 7fed Tachwedd 2017

Uwchsgilio Eich Gweithlu

Cewch ddewis o blith nifer o raglenni ôl-raddedig neu ddatblygu cwrs byr pwrpasol sydd wedi’i deilwra at eich anghenion penodol chi.

Gwybod mwy

Manteisio ar ein Harbenigedd

Cewch fanteisio ar ein harbenigedd sydd ar flaen y gad yn fyd-eang, ynghyd â chyfleusterau o’r radd flaenaf, i helpu i ddatrys eich heriau argraffu a chaenu.

Gwybod mwy

Ein Hymchwil

Mae gennym arbenigedd ym mhob agwedd ar argraffu a chaenu, ac dyma un o ganolfannau mwyaf blaenllaw y byd o ran ymchwil a datblygu ym maes prosesau argraffu a chaenu.

Gwybod mwy

Newyddion a Digwyddiadau

Haydale N

Mae cwmni Haydale Ltd, sy’n seiliedig yn Sir Gaerfyrddin, wedi ariannu Cadair Athrawol newydd yng Nghanolfan Argraffu a Chaenu Cymru, Prifysgol Abertawe.

Darganfod mwy
N

Cychwynnodd Prifysgol Abertawe ar gytundeb pum mlynedd arbennig â Haydale Graphene Industries plc.

Darganfod mwy
N

Heddiw (Gorffennaf 5ed), rhoddwyd cydnabyddiaeth i brofiad trawiadol Prifysgol Abertawe o gynnal prosiectau cydweithio i gynhyrchu technolegau arloesol ar draws de Cymru, gydag ymweliad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart.

Darganfod mwy
Scroll Up